top of page
MOVE_Logo-02.png
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
Pic8_edited.jpg

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

MOVE DANCE EXPERIENCE hopes to bring more opportunities to students dancers around Vietnam and connect with the worldwide dance community!

 

MOVE DANCE EXPERIENCE hy vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn nữa cho các dancers học sinh trên khắp Việt Nam và kết nối với cộng đồng dancers trên toàn thế giới!

OUR VISION

CHUYỆN VỀ CHÚNG TÔI

OUR STORY

MOVE DANCE EXPERIENCE is an organization founded by three dancers from around the world. Together we represent Vietnam, England, and America and we have come together share our love for dance. 

MOVE DANCE EXPERIENCE là một tổ chức được thành lập bởi ba vũ công trên khắp thế giới. Chúng tôi cùng nhau đại diện cho Việt Nam, Anh, Mỹ và chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ tình yêu của mình dành cho nhảy múa.

Screen Shot 2020-10-12 at 15.58.30.png
Move%20Logo-07_edited.jpg

PARTNERSHIP

CÔNG TY HỢP TÁC

MOVE DANCE EXPERIENCE has partnered with PACIFIC ARTS COMPLEX, a California studio to bring worldwide connections to Vietnam's student dancers. 

MOVE DANCE EXPERIENCE đã hợp tác với PACIFIC ARTS COMPLEX, một studio ở California để mang lại kết nối toàn cầu cho các dancers học sinh của Việt Nam.

Contact Us!
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page